پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کودک دو ساله اهل دوگان که در اثر حادثه تصادف دچار ایست قلبی - ریوی شده بود با انتقال به مرکز بهداشتی درمانی دوگان و تلاش کارکنان درمانگاه و اورژانس با انجام احیاء قلبی - ریوی ، به خواست خداوند متعال حیاتی دوباره یافت و با ضربان قلب و تنفس نرمال ، جهت دریافت درمان تکمیلی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) انتقال یافت . خانم مهندس غزنوی مسئول مرکز بهداشتی درمانی دوگان از تلاش ارزنده ی خانم دکتر ندا جعفری ، خانم سمیرا دهقان (پرستار ) ، آقایان عابدی و دستان کارکنان اورژانس دوگان تشکر و قدردانی کردند.