پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ نشست ریاست دانشگاه ، معاون بهداشت و مدیر اجرایی ستاد پزشک خانواده شهری با پزشکان خانواده پیرامون اجرای بسته های بهداشتی موثر در سلامت (مادران ، کودکان ، سالمندان ، قلبی – عروقی ، دیابت و بهداشت روان ) برگزار گردید .