پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم محترم تشکر مسئول واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشت در خصوص این خبر گفت: طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان با هدف سنجش سلامت و استعداد تحصیلی آنان از تاریخ 6/4/94 شروع شد . وی افزود این معاینات ، شامل ( سنجش بینایی ، سنجش شنوایی ، معاینه دهان و دندان و استعداد تحصیلی ) می باشد که در پایگاه سنجش ، واقع در مدرسه عزیزان فاز 1 به مدت دو ماه با همکاری پزشکان خانواده شهری و روستایی انجام خواهد شد.