پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه سه روزه تغذیه در شرایط اضطراری در راستای آمادگی داوطلبین هلال احمر در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی توسط معاونت بهداشت برگزار شد.
خانم مهندس جانی زاده در خصوص این کارگاه آموزشی گفت: مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی شامل شرح وظایف امدادگر بهداشت در زمان اضطرار ، آب سالم و نحوه تامین آن ، اصول تغذیه در سوانح و آشنایی با انواع جیره غذایی ، تغذیه در بلایا وشرایط اضطرار بود که توسط خانم دکتر زحمتکشان ، خانم همت دار و خانم کرم نژاد کارشناس بهداشت خانواده به فراگیران ارائه گردید.