پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان مدیران فنی ، اجرایی و مسئول دفتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از آسایشگاه معلولان ذهنی بهزیستی بازدید کردند . در این بازدید مدیران معاونت بهداشت از نزدیک، مشکلات و مسایل بهداشتی این آسایشگاه را مورد بررسی قرار دادند و مقرر گردید معاونت بهداشت در خصوص بهبود مسایل بهداشتی با این آسایشگاه همکاری نماید.