پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه توجیهی برنامه پزشک خانواده شهری با رویکرد تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با حضور خانم دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی برگزار شد. در این جلسه  تغییرات ایجاد شده در برنامه پزشک خانواده شهری و چگونگی ادغام بسته های بهداشتی در بخش دولتی و خصوصی ، شرح وظایف مراقبین سلامت و چگونگی ارتباط آنها با هر کدام از واحدهای معاونت بهداشت و چگونگی نظارت واحدهای مختلف بر کار مراقبین سلامت تشریح شد و معاون فنی به  سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ دادند.