پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس رئیسی مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه " بیماری ایدز ،آسیب های اجتماعی و مشاوره در بیماریابی" گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ، افزایش آگاهی و مهارت کارکنان شاغل در مراکز ترک اعتیاد خصوصی و دولتی با بیماری ایدز و راه های پیشگیری و کنترل آن و به ویژه مشاوره و بیماریابی می باشد .

مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر افزود : استفاده از ظرفیت و توانایی مراکز ترک اعتیاد( ( MMTدر امر بیماریابی و تشخیص سریع و درمان موثر بیماران اچ آی وی و ایدز، می تواند نقش مهمی در کنترل این بیماری در جامعه داشته باشد.

 خاطرنشان می شود، در این کارگاه آموزشی ضمن بیان کلیات برنامه پیشگیری از ایدز نحوه ی نمونه گیری و انجام آزمایش تشخیص سریع بیماری ایدز نیز به فراگیران آموزش داده شد.