پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای عبدالعظیم کریمیزاده مسئول دفتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص این خبر گفت : کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از ابتدای سال 94 ، مبلغ 8 میلیون ریال به انجمن خیریه باران کمک کرده اند ، وی  هدف از تشکیل انجمن باران را کمک غذایی به دانش آموزان بی بضاعت مدارس شهرستان فسا که توانایی مالی برای تغذیه مناسب روزانه را ندارند عنوان کرد.