پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

همزمان با هفته دولت خانه بهداشت جدید روستای رحیم آباد با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا، فرماندار شهرستان فسا، امام جمعه زاهد شهر و مسئولین ادارات شهرستان افتتاح گردید .

این خانه بهداشت به 244 خانوار شامل خانوارهای روستای رحیم آباد، روستاهای چاه قوچ، چاه فرهاد و چاه شکر خدمات بهداشتی ارائه خواهد نمود.

دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در مراسم افتتاح این خانه بهداشت، ضمن قدردانی از زحمات بهورزان قدیمی این خانه بهداشت، بهورز را یک برند ایرانی دانست که با ورود به روستاها و تلاش خستگی ناپذیر، سطح بهداشت و سلامت ایران را ارتقاع بخشیدند و بسیاری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر و مرگ و میرها را کاهش دادند.