پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بيماري هاي غير واگير به همراه کارشناسان این واحداز مراکز نمونه گیری و غربالگری نوزادان زاهد شهر و میانشهر بازدید کردند . خانم راستباف در خصوص این بازدید گفت : در جهت پیشبرد اهداف واحد مبارزه با بیماریها طی این بازدید جلسه ای با مسئولین و کاردان های مراکز بهداشتی درمانی زاهدشهر و میانشهر برگزار شد و  مشکلات و راه حل های عملیاتی در زمینه غربالگری نوزدان مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که این نظارت ها در راستای پایش و پیگیری برنامه های کشوری غیرواگیر ادامه خواهد یافت .