پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 کلاس باز آموزی دیابت با حضور خانم دکتر توحیدی - فوق تخصص غدد ، دکتر منصوری سروستانی و دکتر شجاع مرادی متخصصین داخلی در سالن حکمت دانشگاه برگزار شد . خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر در خصوص این خبر گفت : در این کلاس آموزشی که جهت بازآموزی پزشکان شاغل در حوزه معاونت بهداشت برگزار شد، در خصوص نحوه مراقبت از بیماران و چگونگی کنترل بیماری دیابت ،آموزش های لازم از سوی اساتید ارائه گردید و همچنین آمار مبتلایان ، وضعیت بیماری و چگونگی مراقبت در شهرستان توسط کارشناس دیابت حوزه معاونت بهداشت شرح داده شد و مورد بررسی قرار گرفت . در انتها نیز دستورالعمل مراقبت از بیماری دیابت و خبرنامه بیماریهای غیر واگیر بین شرکت کنندگان توزیع شد .