پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت ، در خصوص مزیتهای اجرای این برنامه گفت : با بکارگیری این سامانه ، دسترسی و ارتباط کامل با اداره غدد و متابولیک وزارت بهداشت و مرکز غربالگری نوزادان دانشکده پیراپزشکی شیراز برقرار می شود ، همچنین می توان نمونه های ارسالی را پیگیری و پایش کرد و نتایج آزمایشات را به راحتی و در اسرع وقت در اختیار والدین نوزادان قرار داد ، در حال حاضر ثبت اطلاعات در این سامانه به صورت پایلوت می باشد و سپس به صورت یک برنامه ی روتین در خواهد آمد.

خانم راستباف افزود : یکی از برنامه های بسیار موفق واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت ، برنامه غربالگری نوزادان بوده است و هر ساله نزدیک به 5000 نوزاد مورد غربالگری قرار می گیرند و نوزادان مشکوک به بیماری کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری به پزشک ارجاع داده می شوند که در صورت بیماری ، تحت پیگیری و درمان قرار می گیرند و میتوان با درمان به موقع جلوی کاهش ضریب هوشی این نوزادان را گرفت.