پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای شغلی با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، عوامل اجرایی وشرکتهای بخش پسماند شهرستان فسا برگزار شد.

مهندس بهزادی مسئول واحد بهداشت حرفه ای و مدرس این کارگاه گفت: در این کارگاه آموزشی دستورالعمل سلامت و ایمنی عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها تشریح گردید و در خصوص انواع پسماند ، پایش و کنترل محیطی ، تجهیزات حفاظت فردی و نحوه صحیح حمل ونقل و همچنین مدیریت پسماندهای خطرناک به فراگیران آموزش داده شد.