پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به منظور ارزیابی عملکرد دستیاران پزشک خانواده شهری در اجرای برنامه ادغام بسته های خدمتی در پزشک خانواده ، کارشناسان بهداشت خانواده ، مطب های ارائه دهنده این بسته ها را مورد پایش قرار دادند.

خانم کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده دراین خصوص گفت :با آغاز برنامه ادغام بسته های خدمتی در طرح پزشک خانواده شهری که از 21 مردادماه سال 1394 اجرایی شد ، برخی خدمات بهداشتی ، شامل مراقبت از زنان باردار ، کودکان ، جوانان ، مراقبت میانسالان و سالمندان ، تغذیه و بهداشت روان در طرح پزشک خانواده ادغام گردید که توسط پزشکان خانواده شهری به مردم ارائه خواهد شد.