پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم مرضیه طالبی کارشناس واحد سلامت خانواده در خصوص این خبر گفت: جلسه هم اندیشی با موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث با حضور کارشناسان سلامت خانواده ، مبارزه با بیماریهای غیر واگیر ، اداره آموزش و پرورش ، بهزیستی  و شهرداریهای فسا ، زاهد شهر و ششده در سالن اجتماعات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد. در این جلسه در خصوص چگونگی پیشگیری از سوانح و حوادث در گروه های سنی مختلف ، بخصوص کودکان و ایمنی پارکها و لوازم بازی کودکان گفتگو و هم اندیشی شد و راهکارهای مختلف برای کاهش سوانح و حوادث مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید چک لیستهای ایمنی محل بازی کودکان ، ایمنی مدارس و مهد کودکها توسط معاونت بهداشت تهیه و در اختیار شهرداریها ، بهزیستی و آموزش و پرورش قرار گیرد و همکاریهای لازم در جهت کاهش سوانح و حوادث بین ادارات حاضر در جلسه  به عمل آید.