پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت دانشگاه درخصوص اقدامات انجام شده برای پیشگیری از شیوع ویروس کورونا توسط دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: نظر به حساسيت موضوع عفونت تنفسي و با توجه به احتمال آلودگي برخي از حجاج بيت الله الحرام به ويروس كورونا و ساير ويروس ها، با استفاده از پتانسيل كم نظير پزشكان خانواده شهري در شهر فسا و نيز بهورزان و كارشناسان شاغل در مناطق روستايي،اقدامات جامعی توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي فسا انجام گرفته است که شامل موارد ذیل می باشد:

1- تشكيل كارگروه بهداشت و درمان به منظور بررسي وضعيت MERS

2- هماهنگي معاونت بهداشت و درمان جهت ارائه خدمات در بيمارستان ها ومراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي و خانه هاي بهداشت تحت پوشش ،براي بررسي و معاينه وارائه خدمات سرپايي و ارجاع مناسب مراجعين با علايم مشكوك

3- اعلام شرايط اورژانس و آماده باش كليه مراكز بهداشتي درماني و پزشكان خانواده شهري و روستايي

4- آموزش به كليه پرسنل مراكزبهداشتي درماني شهري وروستايي و پايگاه ها و بهورزان خانه هاي بهداشت

5- ارسال دستورالعمل راهنماي مراقبت و مواجهه با MERS به بيمارستان هاي ولي عصر(عج) و دكترشريعتي و مطب هاي پزشكان خانواده  6- برگزاري 3 جلسه آموزشي براي پرسنل بيمارستان هاي ولي عصر(عج) و دكتر شريعتي در خصوص كوروناويروس

7- تهيه ليست حجاج از دفتر كاروان زيارتي

8- فراخواني بهورزان و گرفتن اسامي حجاج در مناطق روستايي

9- فراخواني رابطين بهداشتي و گرفتن اسامي حجاج در مناطق شهري

10- تماس تلفني با بسياري از حجاج در عربستان از طريق دفتر پزشك خانواده شهري با حضور معاونت بهداشتي و با هدف آموزش نكات خود مراقبتي ، آگاهي بخشي و حساس سازي حجاج 

11- تماس با اعضاي خانواده حجاج و تعيين پزشكان خانواده ايشان

12- اعلام اسامي حجاج به پزشكان خانواده مربوطه و توجيه پزشكان با توجه به دستورالعمل  و فراخواني فعال حجاج  توسط پزشكان خانواده و مراقبين سلامت با هدف اطمينان از سلامت آنها و پيشگيري از طغيان احتمالي بيماري

13- ارائه آموزش هاي لازم درخصوص پيشگيري ازكوروناويروس به اطرافيان و خانواده حجاج

14- تهيه ، توزیع و نصب پوستر،پمفلت و بنردرخصوص كوروناويروس در بین عموم مردم و در مدارس

15- برگزاري جلسه آموزشي براي كاركنان تالارها،فست فودها و بيرون برها

16- تعيين اسامي تالارها و زمان برگزاري مراسم پذيرايي حجاج

17- ارائه آموزش هاي لازم به كاركنان تالارها با تعيين جايگاه  مخصوص براي نشستن حاجي براي جلوگيري از تماس نزديك با ميهمانان

18- آموزش همراه با توزيع پوسترو پمفلت بين ميهمانان در زمان برگزاري مراسم استقبال و وليمه

19- برپايي ايستگاه استقبال از حجاج در پارك آزادي توسط واحد بيماريها در بدو ورود حجاج به شهرستان جهت آگاهي بخشي به حجاج و اطرافيان

دکتر مجتبی فرجام افزودند :اين بحران مي تواند به ما يادآوري كند كه استفاده از پزشكان خانواده شهري جهت اهداف پيشگيرانه بهداشتي تا چه حد می تواند كمك كننده باشد و نيز تاكيد مجددي است بر كارآيي نظام شبكه با محوريت خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي روستايي.