پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس محمود بهزادی مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در این خصوص گفت: جلسه آموزشی عوامل زیان آور شغل جوشکاری و تراشکاری برای آموزش به شاغلین این دو حرفه توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد. در این جلسه ، انواع عوامل زیان آور شغلی ، بیماریهایی که ممکن است توسط این عوامل زیان آور ایجاد شوند و چگونگی استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط مهندس رعیت پیشه و مهندس بهزادی به فراگیران آموزش داده شد.