پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر سید محمد حسین اجاقی مسئول واحد بهداشت روان معاونت بهداشت و مدرس این کارگاه در این خصوص گفت: یکی از مراکز مهم ارائه دهنده خدمات به عموم مردم ، بیمارستانها و بخصوص بخش اتفاقات آنها می باشند . با توجه به حجم زیاد مراجعین به اتفاقات بیمارستانها و همچنین استرس زا بودن این محیط به صورت بالقوه می تواند در مراجعین ، ایجاد نارضایتی کند. لذا به منظور ارائه خدمات مطلوبتر و کاهش اضطراب مراجعین و کارکنان اتفاقات بیمارستان ولی عصر (عج) از شنبه 18 مهرماه کلاسهایی با عناوین مهارتهای ارتباط موثر و خدمت رسانی مطلوبتر ، آغاز شده است که این کلاسها ادامه خواهد داشت.