پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر (MMT) بخش شیبکوه با حضور دکتر مجتبی فرجام معاون بهداشت و دکتر ضیائی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا ، آقای امیری بخشدار شیبکوه وسایر مسئولین بخش افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم دکتر مجتبی فرجام با اشاره به ضرورت وجود و اهمیت مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر گفت: بیماران وابسته به مواد مخدر برای کاهش آسیب و بازگشت به جامعه نیازمند به امکانات ویژه ای هستند که امروزه در دنیا ارائه می شود و مراکز MMT با ارائه این خدمات و تحت نظر روانشناس ، پزشک و کارشناسان بیماریهای واگیر به این بیماران کمک می کنند.

ضمنا این مراکز کانون ارتباط مناسبی جهت آموزش افراد در معرض خطر در جهت جلوگیری از ایجاد ناهنجاری های اجتماعی می باشد و گلوگاه مداخلات مبتنی بر اجتماع و تحت نظر گروه های بهداشت روان و بیماریهای واگیر و سایر گروه های بهداشتی به شمار می روند .

دکتر مجتبی فرجام ضمن تشکر از دستندرکاران ایجاد این مرکز از زحمات مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی معاونت بهداشت و همکاری معاونت درمان تشکر و قدردانی کردند.

در ادامه دکتر ضیایی معاون درمان دانشگاه نیز خدماتی را که توسط مرکز MMT ارائه می شود را تشریح کردند و در ادامه خانم دکتر معتضدیان روانپزشک مرکز MMT در خصوص فعالیتهایی که توسط ایشان ارائه خواهد شد توضیح دادند.

آقای امیری بخشدار شیبکوه نیز با تشکر از زحمات دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص ایجاد مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر ، اطلاع رسانی موثر به عموم مردم در خصوص این مرکز را ضروری دانستند .