پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با همکاری واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا ، اورژانس و آتش نشانی در محل فلکه مصلی ایستگاه سلامت در بلایا برپا شد.

مهندس منوچهر جوکاران ، کارشناس مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا دراین خصوص گفت : با هدف اطلاع رسانی و آموزش به مردم و در راستای ارتقاء فرهنگ آمادگی در برابر بلایا ، متون آموزشی در محل فلکه مصلی در بین مردم توزیع گردید .

جوکاران افزود : این متون آموزشی شامل پمفلت هایی در زمینه مقاوم سازی سازه ای وغیر سازه ای ، بهداشت آب و مواد غذایی در زمان وقوع بلایا و اقدامات قبل و حین وقوع زلزله به همراه متون آموزشی در خصوص حوادث ترافیکی و کمکهای اولیه بود که بین مردم توزیع گردید.