پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم صفدار مامای تسهیلات زایمانی مرکز بهداشتی درمانی زاهدشهر در خصوص این خبر گفت: در ساعت 2 بامداد مادر باردار 32 ساله ای با شرایط نامطلوب و خونریزی شدید به مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر مراجعه نمود که پس از بررسی وضعیت مادر و نوزاد متوجه شدیم که بند ناف به دور کتف نوزاد پیچیده شده است . با اقداماتی که توسط اینجانب و پزشک و پرستار مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر برای جلوگیری از آسیب به شبکه بازویی نوزاد انجام شد زایمان صورت گرفت و نوزاد که با وزن بالا و با حالت سیانوز به دنیا آمده بود با اقدامات پس از زایمان و دریافت اکسیژن به حالت طبیعی بازگشت و بحمد الله مادر و نوزاد در وضعیت مناسب از این مرکز ترخیص شدند.

مهندس اکبرپور مسئول مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر از زحمات سرکار خانم صفدار مامای تسهیلات زایمانی ، خانم دکتر حسن زاده پزشک و همچنین پرستار مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر تشکر و قدردانی کردند.