پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین امور عمومی مراکز بهداشتی درمانی روستای با معاون بهداشت دانشگاه

در این جلسه مسایل و کمبودهای موجود در مراکز بهداشتی درمانی روستایی توسط مسئولین این مراکز مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آخرین تعرفه های بهداشتی و درمانی ابلاغی از طرف وزارت بهداشت توسط مسوول ستاد گسترش قرائت و توضیح داده شد.

دکتر فرجام معاون بهداشت دانشگاه در این جلسه در خصوص آموزش به پزشکان و پرسنل جدید برای بکارگیری صحیح تجهیزات در جهت حفظ و نگهداری اموال موجود در مراکز بهداشتی درمانی تاکید کردند و به مسئولین مراکز بهداشتی درمانی توصیه کردند ضمن بررسی 7 برنامه ملی تحول بهداشت و 10 پروژه پشتیبان برنامه تحول بهداشت ، جهت آگاهی کارکنان  ،پوسترهای مربوطه را در مراکز تابعه نصب نمایند.

 

اهداء تجهیزات پزشکی توسط آقای روح ا.. شادکام به خانه بهداشت فدشکویه

امام على عليه‏ السلام فرمودند :الصَّدَقَةُ و الحَبسُ ذَخيرَتانِ فَدَعُوهُما لِيَومِهِما ؛ ‏

صدقه و وقف دو ذخيره‏ اند ، آنها را براى روز خودشان (قيامت) وانهيد

آقای روح ا.. شادکام از اهالی روستای فدشکویه یک دستگاه فشارسنج طبی به ارزش 230 هزار تومان  به خانه بهداشت شماره 2 فدشکویه اهداء کردند . مهندس نبی ا.. کاری معاون اجرایی معاونت بهداشت از این کار خداپسندانه جناب آقای شادکام تقدیر و تشکر کردند .