پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار


مهندس منوچهر جوکاران کارشناس مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت در خصوص مسمومیت با گاز  منواکسید کربن گفت : یکی از مسمومیت هایی که در موارد زیادی باعث مرگ می شود ، مسمومیت با گاز منواکسید کربن ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی در استفاده از بخاریهای گازی و وسایل مشابه است .

چون این گاز بدون رنگ و بو است وقتی در محیط منتشر می شود افراد از طریق قدرت بویایی و بینایی متوجه انتشار آن  نمی شود و میل ترکیبی این گاز با هموگلوبین خون 200 تا 240 برابر اکسیژن است و به همین جهت با انتشار در محیط با سرعت بیشتری نسبت به اکسیژن جذب خون می شود و باعث مسمومیت و در نهایت مرگ انسان می شود.

برای جلوگیری از مسمومیت با گاز منواکسید کربن باید چکار کرد:

ضرورت دارد از بخاریهای استاندارد استفاده شود و محل نصب لوله گاز به بخاری با بست های مناسب محکم گردد و خروجی دودکش بخاری هم به دودکش ساختمان با لوله های اتصال مناسب وصل گردد.( استفاده از لوله های استاندارد ضرورت دارد)

در پشت بام  باید حداقل لوله دودکش یک متر از سطح پشت بام بالاتر باشد و از کلاهک H استفاده گردد.

در صورت بروز مسمومیت باید ابتدا شیر اصلی گاز را قطع کرد و به دلیل غلظت بالای گاز در قسمت فوقانی اتاق بصورت نیم خیز با پوشناندن دهان بوسیله پارچه فرد مسموم را از ساختمان خارج کرد و باید توجه داشت ورود ناگهانی ممکن است باعث مسمومیت شخص ناجی شود .