پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در این جلسه که با حضور دکتر فرجام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا، آقای بهزادی مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فسا ، آقای حدادی از کارشناسان  کمیته امداد و مسئولین واحد های بهداشت محیط ، بهداشت خانواده و تغذیه معاونت بهداشت برگزار شد، همکاریهای مشترک بین کمیته امداد امام خمینی (ره ) و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دکتر مجتبی فرجام با تشکر از حضور جناب آقای بهزادی وحدادی در معاونت بهداشت گفتند : کمیته امداد همیشه همکاری مناسب و خوبی با بهداشت داشته و با همکاری نزدیکتر کمیته امداد و معاونت بهداشت می توان از ظرفیتهای موجود در هر دو سازمان استفاده بهینه کرد .

دکتر فرجام افزود : در همکاریهای مشترک می توان از ظرفیتهای موجود در شبکه بهداشت و داوطلبین سلامت در جهت حمایت ازبهبود تغذیه کودکان زیر 6 سال استفاده کرد و بهداشت چنین تجربیاتی را با سازمانهای خیریه دیگر نظیر بنیاد علوی در خصوص حمایت تغذیه ای از مادران باردار را دارد.

دکتر فرجام خاطرنشان کردند : با اجرای طرح تحول سلامت پتانسیل هایی بوجود خواهد آمد که به همکاریهای بین کمیته امداد و معاونت بهداشت کمک خوهد کرد.

در ادامه آقای بهزادی مسئول کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به تجربیات کمیته امداد در حمایت از تغذیه  کودکان و کمک به بیماران خاص ابراز داشتند : با همکاری بهداشت و کمیته امداد می توان بسیاری از مشکلات بهداشتی که ناشی از فقر می باشد را حل کرد.

در ادامه این جلسه موضوعاتی مانند حمایت در جهت بهبود تغذیه کودکان ، همکاری مشترک در جهت بهسازی سرویس های بهداشتی منازل روستایی ، حمایت از زنان سرپرست خانواده ، زنان سالمند و میانسال مورد بحث و بررسی قرار گرفت .