پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

تیم پایش مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت به سرپرستی دکتر ادیب فر کارشناس گروه پزشک خانواده وزارت بهداشت و تیم کارشناسی شامل خانم دکتر حسین پور مدیر گروه گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، مهندس قلعه ای ، کارشناس گروه فن آوری اطلاعات وزارتخانه  ، مهندس صفری مدیر گروه گسترش شبکه سمنان ، مهندس نکوزاده ، کارشناس بیمه چهارمحال بختیاری ، خانم نصیری رئیس امور مالی دانشگاه اهواز و خانم ضرابی کارشناس نیروی انسانی وزارت بهداشت از ستاد گسترش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا پایش به عمل آوردند. تیم مذکور همچنین از مرکز سلامت جامعه شماره 3 واقع در شهر فسا ، مراکز بهداشتی درمانی نوبندگان ، خورنگان و فدشکویه  بازدید کردند.