پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به همت آقای رضا پیرزاد بهورز روستای بیدزرد و خانم فاطمه سروی زاده مامای مرکز بهداشتی درمانی میانشهر اردوی یک روزه " امید به زندگی " با هدف آموزش بهداشت به سالمندان روستای بیدزرد برگزار شد .

در این اردوی آموزشی که در محل امامزاده عبدالله برگزار شد در خصوص بهداشت روان ، تغذیه در سالمندی ، چگونگی کنترل فشارخون و دیابت به سالمندان آموزش داده شد.