پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 دراین نمایشگاه که به مدت یک هفته در مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد برپا می باشد ، ضمن ارائه مطالب و متون آموزشی در خصوص ایدز ، هپاتیت و بیماری های آمیزشی ؛ از افراد داوطلب، مشاوره و آزمایش HIV به عمل می آید.

 خانم جاهد کارشناس مامایی این مرکز بهداشتی درمانی در این خصوص گفت: در روز افتتاحیه این نمایشگاه کارشناسان مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و واحد مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت در جمع بازدید کنندگان از نمایشگاه سخنرانی کردند و به مراجعین مشاوره ارائه نمودند.

وی افزود: این نمایشگاه که با استقبال گسترده مردم قاسم آباد و روستاهای اطراف از جمله جوانان روبرو شده با هدف آموزش راه های انتقال بیماری ایدز و معرفی مرکز مشاوره بیماری های رفتاری برپا گردیده است.