پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دکتر معصومه زحمتکشان مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت : این جلسه در چهارچوب بسیج ملی تغذیه و با حضور نمایندگان ادارات صنعت ، معدن ، تجارت ، جهاد کشاورزی ، آموزش و پرورش ، اداره گاز، فرمانداری ویژه فسا ، معاونت غذا و دارو ،معاونت دانشجویی و فرهنگی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد .

در این جلسه دکتر نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ضمن بیان اهمیت تغذیه در سلامت جامعه ، گفتند : تغذیه سالم یک مسئله آموزشی و فرهنگی است که نیازمند همکاری بین بخشی می باشد و همه ی ادارات شهرستان برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید تلاش کنند.

وی افزود : شعار امسال بسیج ملی تغذیه " اصلاح الگوی مصرف نمک ، شکر و چربی" است و برنامه های آموزشی معاونت بهداشت و سایر ادارات که از 29 آذر تا 13 دی ماه اجرا می شود در همین زمینه خواهد بود.

درادامه خانم مهندس مجدی نماینده معاونت غذا و دارو ، درج نشانگر تغذیه بر روی مواد غذایی صنعتی که میزان قند ، روغن ترانس و نمک را نشان می دهد را یکی از اقدامات سازمان غذا و دارو ذکر کرد که از سال 95 برای کلیه مواد غذایی تولیدی ،توسط صنایع غذایی اجباری می شود و می تواند نقش مهمی در سلامت تغذیه ای جامعه ایفا کند .

در ادامه این جلسه نمایندگان سایر معاونت های دانشگاه علوم پزشکی و ادارات شهرستان نیز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه ها آموزشی و اجرایی بسیج ملی تغذیه بیان کردند.