پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در خصوص این خبر گفت : در بازرسی که توسط کارشناسان بهداشت محیط از یکی از فروشگاه مواد غذایی واقع در شهر فسا به عمل آمد ، میزان 1488 کیلوگرم پنیر تاریخ مصرف گذشته که فساد آن آشکار بود ، کشف و پس از طی مراحل قانونی در حضور کارشناس بهداشت محیط ، در محل سایت دفن زباله شهر فسا امحاء گردید.