پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی ماهیانه واحدهای ستادی معاونت بهداشت با حضور دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر نجفی با مهم دانستن رعایت نظم و انضباط در انجام امور اداری بیان داشتند : رعایت عدالت در پرداختها یکی از اصول مهم مدیریتی است و باعث ایجاد انگیزه برای کار بهتر می شود و باید پرداختها بر اساس کیفیت عملکرد کارکنان باشد و بین افراد با کارکرد مطلوب و نامطلوب تفاوت وجود داشته باشد.

در ادامه این جلسه مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت ، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص بهبود روند انجام امور اداری بیان کردند و پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.