پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در راستای اجرای برنامه مشاوران سلامت سازمان ها و ادارات شهرستان فسا ، واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر طبق برنامه زمانبندی شده ، اولین جلسه آموزشی با عنوان"فهرست کالاها و اقلام آسیب رسان به سلامت در ایران"را با حضور مشاوران سلامت ادارات شهرستان فسا برگزار کرد ، در این جلسه ، مطالب آموزشی در خصوص وضعیت مواد غذایی آسیب رسان به سلامت ، بهبود استانداردهای تغذیه ای و  استفاده از مواد غذایی سالم، توسط خانم مهندس مجدی مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و خانم راستباف مسئول واحد غیر واگیر بیان گردید .

لازم به ذکر است ، عناوین جلسات آموزشی آتی تا پایان سال جاری ، شامل تغذیه در بیماران دیابتی و فشار خون بالا ، سرطان ها و عوامل خطر ، فعالیت بدنی و پیشگیری از  بیماری های غیرواگیر و گزارش عملکرد مشاوران سلامت خواهد بود.