پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در خصوص اجرای مانور در منطقه مقابری گفت : در ابتدای وقت اداری روز شنبه (5 دیماه) مانور ارزیابی سریع در منطقه مقابری و روستای محمود آباد برگزار شد.در این مانور با فرض وقوع سیل در منطقه مذکور و پس از فراخوان ( بدون هماهنگی قبلی با واحد های معاونت بهداشت) تیم ارزیاب شامل مسئولین بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت خانواده و کارشناس مبارزه با بیماریها تشکیل شد و پس از ورود به روستای محمود آباد بر اساس فرم و دستورالعمل EOP (برنامه ملی پاسخ بهداشتی در بلایا) به ارزیابی شرایط بهداشتی منطقه پرداختند.

جوکاران خطرنشان کرد: پس از وقوع بلایای طبیعی مثل سیل ، زلزله و ... ، ارزیابی سریع بهداشتی می تواند نقش موثری در کمک رسانی به افراد بلازده داشته باشد.

پس از برگزاری این مانور جلسه هماهنگی " کمیته بهداشت کارگروه سلامت در بلایا" با حضور معاون بهداشت دانشگاه و اعضاء در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار گردید .در این جلسه دکتر نجفی در زمینه اهمیت توجه به برنامه های وزارت بهداشت در خصوص آمادگی در برابر بلایا و پاسخ دهی مناسب طبق دستورالعمل EOP  و تصمیم گیری و عملکرد صحیح در بحران تاکید کردند .

در ادامه این جلسه مهندس جوکاران درخصوص تدوین EOP گفت: با توجه به کارگاه های کشوری تدوین EOP ، در یک ماه آینده پیش نویس مربوطه با همکاری واحدهای ستادی آماده خواهد شد.