پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در گردهمایی فصلی مدیران گروه بیماریهای غیرواگیر که با مشارکت دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت برگزار گردید، خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر و آقای عبدا.. عزیزی کارشناس این واحد ، بخاطر اجرای صحیح پایش کشوری آسم تقدیرنامه دریافت نمودند، همچنین به جهت ارائه و اتمام پانل جدید مدیریت بیماری های غیرواگیر مورد تشویق آقای دکتر کوشا معاون فنی معاونت بهداشت و مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر قرار گرفتند .