پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در راستای بسیج ملی تغذیه ، جشنواره تغذیه سالم با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا و اداره آموزش و پرورش در دبستان دخترانه مهدیه برگزار شد . در افتتاحیه این جشنواره خانم همت دار کارشناس بهبود تغذیه معاونت بهداشت در خصوص عادات و باورهای تغذیه ای صحبت کردند و راه کارهای تغذیه سالم را بیان نمودند.

در ادامه این جشنواره که با حال و هوای سنتی برگزار شد؛غذاهای تهیه شده توسط دانش آموزان مورد ارزیابی کارشناسان معاونت بهداشت قرار گرفت و از بین آنها تعدادی به عنوان غذاهای برگزیده انتخاب شد .