پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دکتر بهشتی مسئول مرکز بهداشتی درمانی میانشهر در خصوص این خبر گفت : به همت آقای دکتر هدایتی پزشک و سرکار خانم سروی زاده مامای این مرکز بهداشتی درمانی و با کمک خیرین سلامت ، برای اولین بار در مراکز روستایی ، اتاق معاینه اطفال در مرکز بهداشتی درمانی میانشهر راه اندازی شد . این اتاق ضمن تزئینات ویژه کودکان، دارای تجهیزات لازم برای معاینه اطفال نیز می باشد.