پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • دیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانیدیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانی
  • دیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانیدیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانی
  • دیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانیدیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانی
  • دیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانیدیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانی
  • دیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانیدیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانی
  • دیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانیدیدار رییس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با خانواده شهیدان مدافع حرم ، شهید حسین جمالی و شهید عبدا.. قربانی

دکتر علیرضا عسکری و دکتر مجید نجفی ، رئیس و معاون بهداشت و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در منازل شهیدان مدافع حرم با خانواده معظم شهیدان حسین جمالی و عبدا.. قربانی دیدار کردند .

در این دیدار دکتر عسکری ضمن شنیدن سخنان خانواده شهدا ، از رشادتهای مدافعین حرم تقدیر کردند و این شهیدان را افتخاری برای شهرستان فسا و ایران دانستند .

دکتر عسکری خاطرنشان  کردند : لازمه پرورش چنین شهیدان بزرگواری ، وجود پدران و مادران فرهیخته است و من بخاطر پرورش چنین فرزندانی به شما  تبریک عرض می کنم و از خداوند منان برای شما خواستار صبر و اجر الهی هستم .