پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، تیم مراقبت بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی میانشهر شامل آقای رضا پیرزاده کارشناس مبارزه با بیماریها و آقای خشنود اسماعیلی بهورز خانه بهداشت رحیم آباد جهت بررسی مشکلات بهداشتی و آموزش به عشایر ساکن درمنطقه چاه قوچ و چاه فرهاد واقع در 65 کیلومتری شهر فسا اعزام شدند .

این تیم بهداشتی ضمن مراقبت گروه هدف شامل مادران باردار ، کودکان و سالمندان ، در خصوص راه های پیشگیری از آنفولانزا به عشایر این منطقه آموزش دادند و کودک 20 روزه ای که به علت بیماری نیازمند دریافت خدمات بهداشتی - درمانی بود را به مرکز بهداشتی درمانی میانشهر منتقل کردند.