پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در چهارچوب دوره های آموزشی طرح تحول سلامت ویژه ی پزشکان خانواده شهری ، کارگاه آموزشی اصول اولیه  حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا با همکاری واحد بهداشت روان برگزار شد.

در این جلسه دکتر سید محمد حسین اجاقی سر فصلهایی شامل شناخت بیماران روانی از افراد سالم بلادیده ، انواع  واکنش های روانشناختی در بلایا و چگونگی مواجهه با واکنش هایی نظیر خشم ، اضطراب ، سرزنش ، ترس ،ناامیدی و احساس گناه پس از وقوع بلایا را به پزشکان حاضر در جلسه آموزش دادند.