پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه مشاوران سلامت با حضور مشاوران سلامت ادارات شهرستان فسا ، ریاست اداره گاز، معاون فنی و مسوولین واحد های ستادی معاونت بهداشت با دستور جلسه گزارش عملکرد مشاور سلامت اداره گاز و تغذیه در بیماران دیابتی برگزار شد .

در ابتدای این جلسه خانم دکتر علیزاده در خصوص اهمیت کار مشاوران سلامت در ادارات و عملکرد آنها در حفظ سلامت کارمندان صحبت کردند و سپس خانم راستباف مسئول واحد غیر واگیر در خصوص اهداف جلسات برگزار شده برای مشاوران سلامت مطالب خود را ارائه نمودند .

در ادامه آقای مهندس موسی زاده مشاور سلامت اداره گاز در خصوص اقدامات انجام شده در اداره گاز در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و کارمندان این اداره شامل برنامه های آموزشی و اقدامات مرتبط با کنترل بیماریهای غیر واگیر گزارش دادند.

در بخش آموزشی این جلسه ، خانم زینب همت دار کارشناس واحد بهبود تغذیه در رابطه با تغذیه بیماران دیابتی به مشاورین سلامت آموزش دادند.

در انتها این جلسه از مشاوران فعال توسط معاون فنی و ریاست اداره گاز تقدیر به عمل آمد.