پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : دکتر نجفی ، معاون بهداشت دانشگاه و مهندس کرمی راد از مدیران ستاد گسترش شبکه ، شب گذشته به صورت سرزده از مرکز بهداشتی درمانی زاهد شهر بازدید کردند ، دراین بازدید روند ارائه خدمات درمانی ، نحوه پذیرش بیماران ، داروهای اورژانس و میزان همکاری اورژانس 115 با مرکز بهداشتی درمانی زاهدشهر مورد بررسی قرار گرفت .

دراین بازدید کارکنان این مرکز مشکلات و مسایل موجود را مطرح کردند که دکتر نجفی در خصوص رفع این مشکلات قول مساعدت دادند.