پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به انعقاد تفاهم نامه فی ما بین معاونت بهداشت و معاونت درمان وزارت بهداشت برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به روستاییان و عشایر ، گفت : در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت و اولویت دادن به رفع نیازهای بهداشتی- درمانی ساکنین مناطق روستایی، عشایری و شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و درخواست دانشگاه علوم پزشکی فسا برای ایجاد پایگاه فوریتهای پزشکی در مرکز بهداشتی درمانی فدشکویه جهت پوشش روستاییان و عشایر این منطقه ، وزارت بهداشت با این امر موافقت نمود و انشاءا.. در آینده نزدیک این پایگاه راه اندازی خواهد شد.

لازم به ذکر است در استان فارس تنها با ایجاد 2 پایگاه از این نوع در شهرستانهای فسا و استهبان موافقت شده است.