پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : با همکاری اداره زندان شهرستان فسا و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 70 درصد زندانیان فسا در مقابل بیماری هپاتیت ایمن شدند .

مهندس عبدا.. رئیسی مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر در این خصوص گفت :  با توجه به سیاست  افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در زندان ، در سال 94 بیش از 70% زندانیان فسا بر علیه بیماری هپاتیت واکسینه شدند و آموزش های لازم در خصوص راههای پیشگیری ، کنترل و انتقال این بیماری را دریافت کردند .

مهندس رئیسی افزود : به دلیل اینکه زندانیان یکی از گروه های پر خطر و در معرض بیماری های واگیر بخصوص هپاتیت B و هپاتیت C هستند و جمعیت متراکم و در حال تغییر زندان شرایط دسترسی مناسب و سریع زندانیان به خدمات بهداشتی- درمانی را با مشکل مواجه می سازد، برای رفع این مشکل ، کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای واگیر با حضور فعال در زندان فسا مشکلات بهداشتی را با آموزش و اقدامات عملی نظیر واکسیناسیون و بیماریابی کنترل می نمایند.

لازم به ذکر است فعالیتهای واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در سال 94 برای پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر در زندان فسا به شرح ذیل می باشد:

  1. انجام طرح کشوری بررسی میزان شیوع هپاتیت B , C  در زندان
  2. واکسیناسیون هپاتیت "ب" و توام  صد درصد پرسنل شاغل در زندان
  3. واکسیناسیون هپاتیت "ب" 70درصد زندانیان 
  4. واکسیناسیون توام (دیفتری و سیاه سرفه)  25 درصد زندانیان
  5. 10جلسه آموزش گروهی درباره راه های پیشگیری و انتقال ایدز و هپاتیت 
  6. انجام مشاوره انفرادی با کلیه زندانیان در خصوص بیماری های واگیر بخصوص ایدز و هپاتیت های ویروسی