پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دکتر فریبا علیزاده مسئول ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری در رابطه با شرح وظایف کارشناسان تغذیه مستقر در مراکز سلامت جامعه گفت : بااجرای طرح تحول نظام سلامت مبتنی بر پزشک خانواده شهری و ایجاد مراکز سلامت جامعه و برخورداری از خدمات ارجاع برای جمعیت تحت پوشش و استقرار کارشناس تغذیه در مراکز مذکور، شرح وظايف کارشناس تغذیه در تیم سلامت برای ارائه خدمات نظام مند به مراجعین به شرح زیر می باشد:

 1. شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت
 2. شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکيک سن و جنس
 3. انجام مطالعات میدانی و شناسايي عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت تغذیه ای در منطقه (شناسایی فاکتورهای خطر مانند اضافه وزن و چاقي، لاغري،كمخوني ، افزایش مصرف نمک، کمبود مصرف کلسیم و ویتامین D، افزایش مصرف روغن و ....)
 4. تدوین برنامه های مداخله ای به منظور کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهای شناسایی شده در منطقه
 5. شناسايي جمعیت تحت پوشش از نظر وجود عوامل و مشکلات اثرگذار بر سلامت افراد
 6. انجام برنامه های موجود در بسته خدمت ابلاغی
 7. تجويزمكمل‌هايغذایی(اسيدفوليك، مولتي ويتامين،آهن) در موارد لزوم یا مطابق برنامه کشوری برای گروه‌های خاص
 8. آموزش به بیماران و موارد ارجاع شده
 9. اجرای برنامه‌های آموزشی گروهی
 10. نظارت بر برنامه‌های تغذیه ای شامل مکمل‌یاری، پایگاه‌های تغذیه سالم
 11. تنظیم رژیم غذایی برای بیماران یا افرادی که تغذیه ناسالم دارند
 12. شناسایی بیماران فشارخون بالا، ديابت، پوكي استخوان و اختلالات چربی خون، هيپوتيروئيدي، فنيل‌كتونوريا
 13. پيگيري درمان و اصلاح تغذیه بيماران فشارخون بالا، ديابت، پوكي استخوان و اختلالات چربی خون، هيپوتيروئيدي، و فنيل‌كتونوريا
 14. نظارت بر فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی و پایش نمک‌های خوراکی به صورت موردی با همکاری کارشناس بهداشت محیط
 15. نظارت بر برنامه‌های تغذیه در مدارس شامل مکمل‌یاری، پایگاه‌های تغذیه سالم و مشارکت در برنامه‌های آموزشی تغذیه
 16. مشارکت در فعالیت‌های اجتماع محور (حمایت‌های تغذیه‌ای و توانمندسازی خانوارهای نیازمند، برگزاری جشنواره‌ها، مشارکت در برگزاری مناسبت‌های مختلف و..)
 17. عضویت در شورای اجتماعی محلات، مشارکت در برنامه های آموزشی فرهنگسرای محله و ..
 18. نظارت مستقیم هفتگی بر عملکرد مراقبین سلامت در زمینه فعالیتهای مرتبط با غذا و تغذیه در پایگاه های سلامت تحت پوشش
 19. قبول ارجاعات از مراقبین سلامت در پایگاههای سلامت تحت پوشش و ارائه پس خوراند
 20. ارجاع موارد براساس بسته خدمت به پزشک مرکز

منبع: مرکز مدیریت شبکه – نسخه 3 – دی ماه 1394 - برنامه تامین و گسترش مراقبت های اولیه سلامت از طریق تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری