پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : واحد مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا 400 نفر از کارگران شهرداری را در مقابل بیماریهای واگیر واکسینه کرد.

مهندس حجت ا.. ستوده کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : نیروهای خدمات شهری شهرداری ها از جمله گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماریهای واگیر هستند و ممکن است در حین کار به بیماریهایی نظیر هپاتیت یا کزاز مبتلا شوند و با توجهبه این موضوع ، واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت با همکاری شهرداریهای فسا ، زاهد شهر ، ششده و نوبندگان در یک برنامه سه روزه ، 400  نفر از کارگران و پاکبانان را در مقابل بیماریهای هپاتیت ، کزاز و دیفتری واکسینه کرد.

مهندس ستوده افزود : دو مرحله دیگر از واکسیناسیون هپاتیت ب این گروه طی ماه های آینده انجام خواهد شد.