پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : پیاده روی خانواده با هدف اطلاع رسانی در خصوص بیماری سرطان با حضور گسترده اهالی روستای اکبرآباد برگزار شد ، آقای احمد رضا بلاغی بهورز خانه بهداشت اکبر آباد در این رابطه گفت : این پیاده روی با همکاری شورای اسلامی ، دهیاری و خانه بهداشت اکبر آباد برگزار شد و در انتهای این پیاده روی با توزیع پمفلت و سخنرانی آموزش های لازم به اهالی اکبرآباد ارائه گردید و در به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.

همچنین در راستای اطلاع رسانی در خصوص بیماری سرطان ، کلاس آموزشی با موضوع سرطانهای شایع زنان در مرکز بهداشتی درمانی میانشهر برگزار گردید .در این کلاس آموزشی خانم فاطمه سروی زاده ، مامای این مرکز در خصوص سرطان سینه به بانوان میانشهر آموزش داد و معاینه سینه جهت غربالگری سرطان  نیز انجام گرفت.

در روستای فدشکویه نیز کلاس آموزشی پیشگیری از سرطان توسط خانم روستا مامای مرکز بهداشتی درمانی و خانم حاجی زاده بهورز خانه بهداشت فدشکویه در دبستان شهید بختیاری و مدرسه راهنمایی شهید غمخوار برگزار گردید.