پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : با همکاری بنیاد علوی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا سبد کالای حمایتی بین مادران باردار روستایی نیازمند به حمایت تغذیه ای توزیع گردید.

خانم مریم تشکر کارشناس واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت : تغذیه دردوران بارداری ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و تمام نیازهای تغذیه ای برای رشد و تکامل جنین ازطریق مادرتامین می گردد بنابراین هرگونه کمبود تغذیه ای مادر باردار در این دوران و قبل از بارداری می تواند اثرات نامطلوب بر روی سلامت جنین و مادر داشته باشد. در همین راستا برنامه کمک غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت تغذیه ای از طریق موسسه بنیاد علوی و با همکاری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از دیماه سال 93 جهت مادران باردار روستایی اجرا شده است. دراین برنامه زنان باردار از ابتدای ماه چهارم حاملگی تا 6 ماه پس از زایمان و به مدت 12 ماه تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند و تا کنون 450 نفر ازمادران باردار روستایی نیازمند سبدکالا ،دریافت کرده اند .