پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

همزمان با اجرای فاز 3 بسته خدمتی طرح تحول سلامت در فسا ، نشست پزشکان خانواده شهری با حضور دکتر مجید نجفی، معاون بهداشت دانشگاه وخانم دکتر فریبا علیزاده مسئول ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری برگزار شد.

دکتر فریبا علیزاده در این خصوص گف: در این نشست چالشها و مسایل پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقتضی برای حل مشکلات اتخاذ گردید و دکتر نجفی معاون بهداشت دانشگاه برحسن اجرای بسته های خدمتی ، مصوبات و دستورالعمل های برنامه ی تحول سلامت تاکید کردند .

مسئول ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری در خصوص فاز سوم بسته خدمتی طرح تحول سلامت گفت : در اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت ، همزمان 20 مطب در شهر فسا علاوه بر مراقبت سالمندان و جوانان ، مراقبتهای اولیه سلامت را برای سایر گروه های سنی آغاز می کنند.