پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم دکتر فریبا علیزاده مسئول ستاد اجرایی پزشک خانواده در خصوص این خبر گفت : در راستای اجرای طرح تحول سلامت در برنامه پزشک خانواده شهری و به منظور توانمندسازی دستیاران پزشک خانواده ، بیش از 30 برنامه آموزشی تئوری ، توسط این ستاد در سال 94 برگزار شد و در این مدت ، آموزشهای عملی دستیاران نیز در مراکز و پایگاه های بهداشتی و مطب پزشکان خانواده شهری تحت نظارت کارشناسان بهداشت خانواده (ناظرین) صورت گرفت .

مسئول ستاد اجرایی پزشک خانواده گفت : دستیاران پزشک خانواده پس از گذراندن این دوره های آموزشی در دو مرحله آزمون مقدماتی وتکمیلی شرکت کردند که آزمون تکمیلی در تاریخ 4 اسفند ماه در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

دکتر علیزاده افزود : با اجرای طرح تحول سلامت در برنامه پزشک خانواده شهری ، مراقبت های بهداشتی در گروه های سنی مختلف توسط 34 پزشک دولتی و خصوصی و با همکاری دستیاران (مراقبین سلامت ) در سطح شهرستان فسا اجرا خواهد شد.