پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه هماهنگی کارکنان DIC با حضور معاون اجرایی معاونت بهداشت ، مسئول و کارشناسان واحد بهداشت روان و کارکنان مرکز کاهش آسیب در محل استقرار جدید این مرکز در خیابان مهدیه برگزار شد.

در این جلسه در خصوص امکانات مورد نیاز جهت تجهیز ساختمان جدید و راهکارهای ارائه خدمات جهت کاهش آسیب در معتادان تزریقی بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

خاطر نشان می شود مراکز کاهش آسیب یا DIC با هدف پیشگیری از انتقال بیماریهای واگیر نظیر ایدز و هپاتیت در بین معتادان تزریقی ایجاد شده است و این مرکز با شناسایی محل تجمع معتادان تزریقی و توزیع اقلامی مانند سرنگ در بین آنها ، از شیوع بیماری ایدز و هپاتیت جلوگیری می کنند.