پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت : کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در قالب 2 تیم در مانور منطقه ای فوریت های سلامت محیط که در شهرستان مرودشت برگزار شد شرکت کردند .

مهندس محمد کریم قانعی مسئول تیم های شرکت کننده از دانشگاه علوم پزشکی فسا ، در این خصوص گفت : در این مانور تیم هایی از دانشگاه های علوم پزشکی شیراز ، فسا ، جهرم ، لارستان ، بوشهر ، گراش ومراکز بهداشتی شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت داشتند ، این مانور در ساعت 8 صبح با برپایی چادر و نمایش تجهیزات مورد نیاز در بلایا توسط تیم ها آغاز شد و پس از امتیاز دهی توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، هر کدام از تیم ها بر اساس برنامه به یکی از روستاهای منطقه برگزاری مانور اعزام شدند و بر اساس سناریو و مفروضات داده شده ، اقدامات مقتضی جهت مقابله با مشکلات بهداشتی ناشی از حادثه توسط کارشناسان این تیم ها به عمل آمد و در پایان این مانور گزارش عملکرد توسط هر کدام از تیم های عمل کننده ارائه گردید.